Home
Nieuws
Statutenwijziging stichting: waar moet je op letten?
service_icon
Blog
Diensten
Statutenwijziging
7 min

Statutenwijziging stichting: waar moet je op letten?

Deel dit bericht

Ben je van plan om de statuten van een stichting te wijzigen? Dan is het belangrijk om met een aantal dingen rekening te houden. Zo is het van belang dat je duidelijk hebt wat je wilt wijzigen en moet de bevoegdheid om de statuten te wijzigen in deze statuten zijn opgenomen. Staat dat er niet in? Dan kunnen de statuten niet zonder dringende noodzaak en tussenkomst van de rechter worden gewijzigd.

 

Wij vertellen je meer over statutenwijziging van een stichting in deze blog. Lees snel verder!

Wat opnemen in de statuten?

In de statuten neem je interne regels op die geldig zijn voor de rechtspersoon. Wat je in de statuten opneemt verschilt per rechtsvorm. In de statuten van een stichting vermeld je in ieder geval de naam van de stichting, de vestigingsplaats, het doel van de stichting, de manier van benoeming en ontslag van bestuurders én waarnaartoe het vermogen van de stichting gaat wanneer de stichting wordt opgeheven.

Akte van statutenwijziging

Wanneer je statuten wilt wijzigen, denk aan het veranderen van de naam van de stichting of de manier van benoeming en ontslag van de bestuurders, moet dat via een wijziging van de statuten. De wijzigingen leg je bij de notaris vast met een akte van statutenwijziging. Vervolgens zorgt de notaris ervoor dat de gewijzigde statuten worden ingeschreven in het Handelsregister.

 

Wist je dat… in de wet een beperkt aantal bepalingen over de stichting zijn opgenomen, waarvan de meeste regels niet dwingend zijn? Dat betekent dat je in de statuten van die niet-dwingende wettelijke bepalingen mag afwijken en dus een grote vrijheid hebt bij de inrichting van de statuten.

Bevoegdheid tot wijzigen van statuten

Voor een statutenwijziging eist de wet dat de bevoegdheid om de statuten te wijzigen in de statuten zelf is geregeld. Om die reden moet uit de statuten van de stichting duidelijk blijken dat de mogelijkheid bestaat om de statuten te wijzigen. Ook moet uit die statuten blijken wie bevoegd is om de statuten te wijzigen én de procedure die gevolgd moet worden om de statuten te wijzigen.

 

In een aantal gevallen ontbreekt in de statuten de mogelijkheid tot wijziging. Dit komt vaak bij stichtingen voor die volgens testament zijn opgericht. De testateur kan dan bepalen dat het doel van de stichting niet mag worden gewijzigd. Wanneer toch blijkt dat een wijziging van de statuten noodzakelijk is, kan de oprichter, het bestuur óf het Openbaar Ministerie een verzoek indienen bij de rechtbank. De rechter staat de wijzigingen pas toe als de ongewijzigde statuten leiden tot gevolgen die bij de oprichting van de stichting niet zijn bedoeld.

Voorbeelden statutenwijzigingen

Om de statuten te wijzigen is het allereerst belangrijk om te bepalen wat je wilt wijzigen. Sommige wijzigingen kunnen namelijk zonder statutenwijziging plaatsvinden. Wanneer je de naam van de stichting wil aanpassen, is het mogelijk om gebruik te maken van een handelsnaam in plaats van de statutaire naam. Daarnaast kan je het vestigingsadres zelf bij de Kamer van Koophandel zonder kosten wijzigen. Wil je de statutaire zetel wijzigen? Dan moet dit bij de notaris in een akte van statutenwijziging.

Overige zaken wijzigen

In de wijziging van de statuten is het verstandig om ook overige organisatorische zaken mee te nemen. In de statuten kan je bijvoorbeeld de mogelijkheid opnemen om op een andere manier te vergaderen. Denk aan de mogelijkheid om digitaal te vergaderen met een mogelijkheid om elektronisch te stemmen. Je bent niet verplicht om het in de praktijk door te voeren, maar wél voorbereid voor het geval je in de toekomst wel digitaal wilt vergaderen. Ook is het goed om de zittingsduur en de beloning van de bestuurders te beoordelen en eventuele veranderingen daarin mee te nemen in de statutenwijziging.

 

Recent is de wet toezicht bestuur rechtspersonen (WBTR) in werking getreden, waardoor de statuten van nagenoeg alle bestaande stichtingen en verenigingen aangepast moeten worden naar de nieuwe wetgeving. Dit is met name van belang ter voorkoming van vergaande bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Wil jij wijzigingen in de statuten van een stichting in een akte van statutenwijziging vastleggen bij de notaris? Of ben je benieuwd naar meer informatie? Voel je welkom bij Notarispraktijk Interwaert! Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.