service_icon
Home
Diensten
Ondernemen

Ondernemen

Zowel bij het starten van een eigen bedrijf of indien je al jaren ondernemer bent, is het goed om stil te staan bij de meest geschikte bedrijfsvorm voor jouw wensen of situatie.

banner_home_image_cta

Voor vragen en het maken van een afspraak kun je ons bellen! Of vul het contactformulier in.

Onderneming starten

Bij het starten van een onderneming, dienen er veel zaken geregeld te worden. Er zijn veel mogelijkheden en zaken om rekening mee te houden. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm.

 

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid ben je privé aansprakelijk voor schulden van de onderneming. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel jouw ondernemingsvermogen als op jouw privévermogen. Kies je een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, dan ben je in beginsel niet persoonlijk aansprakelijk, maar is de rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. Wij weten precies de voor- en nadelen van de rechtsvormen en zoeken met jou naar de meest geschikte vorm. Heb je een ondernemingsvorm gekozen, dan zorgen wij voor de oprichting en de begeleiding.

text_image

Statutenwijziging

Bij het starten van een onderneming, stel je vaak ook statuten op. Hierin staan veel belangrijke afspraken en regels, bijvoorbeeld het aantal bestuursleden en de naam van jouw onderneming. Er kunnen verschillende redenen zijn om te besluiten tot een wijziging van de statuten. Daar is een statutenwijziging voor nodig.

 

Een statutenwijziging is een aanpassing in de al bestaande statuten. Vaak staat in deze statuten al een procedure voor hoe de wijziging moet plaats vinden. Voor een wijziging van de statuten van de rechtspersoon is een notariële akte verplicht. De notaris garandeert dat de betreffende handelingen of wijzigingen rechtsgeldig zijn en alle wettelijke en statutaire regels nageleefd worden.

text_image

Ervaringen van
onze klanten

“Notarispraktijk Interwaert heeft veel kennis van de binnenvaart. Wij hebben regelmatig behoefte aan verschillende soorten aktes; oprichtingsaktes voor BV’s, CV’s, aanpassingen van statuten. Voor ons is het heel prettig dat ze zoveel kennis van onze branche hebben, want ze kennen de routes, specifieke regels en begrijpen dat wij een piek hebben in de werkzaamheden aan het einde van het jaar.”

Jaccoline Verzijl – Secretaresse @Wasmaco

Aandelenoverdracht

Je start geen nieuwe onderneming, maar bent van plan een ander bedrijf over te nemen. Dan doe je er verstandig aan diverse zaken te controleren voordat je besluit tot overname.

 

Het is belangrijk dat je inzicht hebt in de vermogenspositie van de over te nemen onderneming en de garantie dat de verschuldigde belastingen en andere verplichtingen zijn voldaan. Als het andere bedrijf een B.V. is, moet je van te voren nagaan of de verkoper de aandelen mag verkopen en of de over te nemen aandelen zijn volgestort. De overdracht van aandelen in een B.V. moet plaatsvinden bij notariële akte. De notaris zal dit dus voor jou in de gaten houden.

text_image

Bedrijfsopvolging bij overlijden

Regel je de bedrijfsoverdracht in een testament, dan kunnen tegengestelde belangen tussen jouw erfgenamen voor problemen zorgen. Hoewel de voorkeur moet uitgaan naar een regeling ‘bij leven’, is een testamentaire regeling beter dan niets.

 

De notaris kan een op jouw persoonlijke situatie toegesneden testament opstellen. Daarin kan hij bijvoorbeeld wensen ten aanzien van opvolging binnen de onderneming vastleggen. In een testament kun je ook iemand aanwijzen (executeur) die zorgt voor de uitvoering van jouw laatste wil.

text_image

Bedrijfs onroerend goed

Wanneer je voor jouw onderneming ook een bedrijfspand of kantoorpand wilt aanschaffen, dan heeft dat niet alleen financiële, maar ook juridische en fiscale kanten.

 

Zo kun je onder andere te maken krijgen met eigendom of beperkte zakelijke rechten (opstalrecht, erfpachtrecht). Bij de overdracht van een bedrijfspand of kantoorpand is het inschakelen van een notaris verplicht. Als je een bedrijfspand koopt ben je overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting verschuldigd. Deze beide belastingen kennen verschillende regelingen die vaak erg complex zijn. Omdat het meestal om aanzienlijke bedragen gaat, is het van belang om tijdig een volledig inzicht te krijgen in alle fiscale en financiële gevolgen. De notaris is bij uitstek dé deskundige op dit gebied.

text_image

Neem contact op

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op of laat jouw gegevens hier achter, zodat wij contact met jou op kunnen nemen.

appointment_image

Wij helpen ook bij de volgende zaken