Home
Nieuws
Bv opheffen: hoe doe ik dat en heb ik daar een notaris voor nodig?
service_icon
Blog
Ondernemen
4 min

Bv opheffen: hoe doe ik dat en heb ik daar een notaris voor nodig?

Deel dit bericht

Het opheffen van een bv, ook wel bekend als juridisch ‘ontbinden’, is een belangrijke beslissing die de nodige juridische stappen met zich meebrengt. Zo is een besluit van de aandeelhouders nodig én moet er een opgave van de ontbinding bij de Kamer van Koophandel (KvK) worden gedaan. Een veelgestelde vraag bij het ontbinden van een bv is of de hulp van een notaris nodig is. Het antwoord is: nee. In tegenstelling tot het oprichten van een bv, ontbind je een bv zonder tussenkomst van een notaris. Echter, bij complexe ontbindingen kan het wel verstandig zijn om juridisch advies in te winnen.


Benieuwd naar meer informatie over het opheffen van een bv? Wij vertellen je er meer over in deze blog.


Eenvoudig uitschrijven bij de KvK? Alleen als er geen baten zijn!

Op het formulier van de KvK dat gebruikt wordt om de ontbinding van een bv aan te geven, staat een belangrijke vraag: Heeft de rechtspersoon op het moment van ontbinding baten, anders gezegd; een positief saldo of andere bezittingen?


Is het antwoord op deze vraag ‘ja’?

Dan betekent dit dat je verplicht bent om het vermogen van de bv af te wikkelen volgens de regels die daarvoor in de wet zijn vastgelegd (dit wordt ook wel ‘vereffenen’ genoemd). De wet eist in het kader van de afwikkeling onder meer dat de bestuurders rekening en verantwoording afleggen en ook een plan van verdeling ter inzage leggen (deponeren) bij de KvK. Bovendien moeten zij een advertentie in de krant plaatsen waarin staat dat deze documenten zijn gedeponeerd. Zijn de bezittingen van de bv niet groot genoeg om alle schulden volledig te kunnen betalen? Dan moet het faillissement van de bv worden aangevraagd, tenzij alle schuldeisers instemmen met een afwikkeling buiten faillissement.


Is het antwoord op deze vraag ‘nee’?

Dan ben je snel klaar. De bv wordt direct uit het handelsregister geschreven en verdere formaliteiten zijn niet noodzakelijk. Dit wordt ook wel ‘turboliquidatie’ genoemd.


De risico’s van turboliquidatie

Hoewel het antwoord ‘nee’ op de vraag of de bv op het moment van ontbinding erg populair is, vanwege de eenvoud en snelheid waarmee de bv kan worden opgeheven via turboliquidatie, brengt deze manier van ontbinden vaak problemen met zich mee. Denk aan schuldeisers die onbetaald achterblijven. Maar ook voor de bestuurder zelf kan het kiezen van de gemakkelijke weg dure gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als de turboliquidatie niet goed voorbereid is of zelfs ten onrechte het antwoord ‘nee’ is aangevinkt.


Bv opnieuw oprichten: denk goed na voordat je het vinkje aankruist

Blijkt achteraf dat de bv nog wel bezittingen -of aanspraken hierop- heeft? Dan is het noodzakelijk om de bv opnieuw ‘in het leven’ te roepen om die bezittingen over te dragen. Dit vereist vaak een procedure via de rechtbank, wat gepaard gaat met kosten. Bovendien kan de bestuurder aansprakelijk worden gesteld voor zowel de schuldeisers die onbetaald zijn gebleven als voor de bijkomende kosten. Het aanvinken van het vakje op het KvK-formulier is namelijk een openbare verklaring die van belang is voor iedereen die een belang heeft bij de bv. De gevolgen van een onjuiste verklaring zijn dan ook voor rekening van degene die deze heeft afgegeven.


Voorgestelde wetswijziging turboliquidatie

De wetgever erkent dat de onjuiste toepassing van de turboliquidatie problemen veroorzaakt. Daarom wordt binnenkort (naar verwachting 1 juli 2023) in de wet de verplichting opgenomen om de verklaring dat de bv geen baten heeft te onderbouwen met een toelichting, een slotbalans en staat van baten en lasten. Daarnaast moet je alle jaarrekeningen over de afgesloten boekjaren deponeren.


Ook de gevolgen van een onjuiste opgave breiden uit.
De wet zal onder meer de mogelijkheid bieden om een bestuursverbod op te leggen aan de bestuurder(s). Dit betekent dat zij voor een periode van maximaal vijf jaar geen bestuurder meer van een bv of andere rechtspersoon mogen zijn. Bovendien krijgen schuldeisers van de ontbonden bv meer mogelijkheden om inzage te krijgen in de financiële administratie van de ontbonden bv. Hierdoor wordt het voor schuldeisers makkelijker om de vereffening te (her)openen en de verantwoordelijken aansprakelijk te stellen.

 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de nieuwe wet niet bedoeld is om het gebruik van turboliquidatie in het algemeen tegen te gaan. Wij raden je echter wel aan om het op een juiste manier te doen, waar nodig met de juiste begeleiding en advies. Als je twijfelt of je advies nodig hebt, dan heb je eigenlijk al het antwoord gegeven. Het notariaat is deskundig op dit gebied en staat je bij tijdens een correcte en rechtsgeldige ontbinding van een bv. Neem voor meer informatie hier vrijblijvend contact met ons op.