≫ mediation

Mediation Alblasserwaard


Overal waar wordt samengewerkt ontstaan conflicten. Dat geldt op voor alle soorten relaties in families maar ook in werkorganisaties. Op zich is daar niets mis mee: conflicten zijn een uiting van dynamiek en zijn de bron van vernieuwing. Voorwaarde is wel dat er op een goede manier met (dreigende) conflicten wordt omgegaan. Dan loopt het niet uit de hand en ontstaat geen schade voor mens en organisatie.

Inmiddels is bekend van dat verreweg de meeste geschillen zich uitstekend lenen om door middel van mediation opgelost te worden. Wat vooral aanspreekt, is dat oplossingen soms al binnen enige weken gerealiseerd zijn, en aanzienlijk minder kosten dan tijdrovende procedures, maar vooral dat beide partijen met elkaar die oplossing vinden die zij zelf wensen, met respect voor elkaar en elkaars belangen.

Mediation Alblasserwaard is NMI gecertificeerd, wat inhoudt dat we aan de hoogst gestelde eisen die aan een mediator gesteld worden voldoen, en daarom bevoegd zijn om voor de rechtbank en overheid te werken.

Actueel

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting geldt tot vier ton

De vrijstelling van overdrachtsbelasting voor starters die per 1 januari 2021 ingaat, zal niet onbeperkt gelden. Het kabinet gaat de mogelijkheid alleen laten gelden voor koopprijzen tot € 400.000.

Dwangakkoord buiten faillissement wordt snel mogelijk

De wet waarin wordt geregeld dat aan schuldeisers buiten faillissement een dwangakkoord wordt opgelegd, treedt per 1 januari 2021 in werking. Op die manier kan een bedrijf worden geherstructureerd.