≫ mediation

Mediation Alblasserwaard


Overal waar wordt samengewerkt ontstaan conflicten. Dat geldt op voor alle soorten relaties in families maar ook in werkorganisaties. Op zich is daar niets mis mee: conflicten zijn een uiting van dynamiek en zijn de bron van vernieuwing. Voorwaarde is wel dat er op een goede manier met (dreigende) conflicten wordt omgegaan. Dan loopt het niet uit de hand en ontstaat geen schade voor mens en organisatie.

Inmiddels is bekend van dat verreweg de meeste geschillen zich uitstekend lenen om door middel van mediation opgelost te worden. Wat vooral aanspreekt, is dat oplossingen soms al binnen enige weken gerealiseerd zijn, en aanzienlijk minder kosten dan tijdrovende procedures, maar vooral dat beide partijen met elkaar die oplossing vinden die zij zelf wensen, met respect voor elkaar en elkaars belangen.

Mediation Alblasserwaard is NMI gecertificeerd, wat inhoudt dat we aan de hoogst gestelde eisen die aan een mediator gesteld worden voldoen, en daarom bevoegd zijn om voor de rechtbank en overheid te werken.

Actueel