kantoor ≫ vragenlijsten

Vragenlijsten

 

Om u van dienst te kunnen zijn, hebben wij bij elke opdracht naast persoonsgegevens ook specifieke gegevens nodig. Welke gegevens dat zijn, hangt af van de opdracht die u ons geeft. Op deze pagina vindt u voor elk onderdeel de complete vragenlijsten. U kunt deze invullen zodat wij direct met de door u verstrekte gegevens aan de slag kunnen gaan.

Invullen vragenlijsten


Vul het formulier van uw keuze in, sla het op in uw eigen computer en mail het ons op notaris@interwaert.nl.

Samenlevingscontract


In een samenlevingscontract legt u schriftelijk een aantal afspraken vast. Die afspraken gaan over uw eigen juridische positie, over die van uw partner en over die van u gezamenlijk. Met goede afspraken blijft u gewoon van elkaar houden en sluit u heel veel mogelijke conflicten uit.

* Naar vragenlijst Samenlevingscontract

Huwelijkse voorwaarden


Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. De juridische werking daarvan is gelijk aan die van huwelijkse voorwaarden. In huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners vastgelegd.

* Naar vragenlijst Huwelijkse voorwaarden

Testament


Wilt u zekerheid over de verdeling van uw erfenis na uw overlijden? De meeste zekerheid bereikt u in een testament. Daarin legt u vast wat u wilt en hoe u dat wilt. De wet geeft een aantal standaardregels. Die regels zijn van toepassing als u geen testament maakt. De wet laat daarmee veel zaken open. Eigenlijk laat de wet dat over aan uw erfgenamen, althans als u geen testament heeft gemaakt. Met een testament bepaalt u zelf alles en moeten uw erfgenamen zich daaraan houden.

* Naar vragenlijst Testament

Leveringsakte

De leveringsakte (ook wel: transportakte genoemd) wordt opgemaakt op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Wij nemen daarin alle bindende voorwaarden op die met de (ver)koop van het huis te maken hebben. Na het passeren van de akte (het ondertekenen door alle partijen en de notaris) wordt u officieel ingeschreven in het Kadaster als eigenaar.

* Naar vragenlijst voor de koper

* Naar vragenlijst voor de verkoper van een huis

* Naar vragenlijst voor de verkoper van een appartement

Hypotheekakte

Waar besteedt u meer tijd aan? Aan het afsluiten van uw hypotheek of aan het kopen van een home cinema systeem? Een hypotheek is een lastig en ingewikkeld product en er zijn zo vreselijk veel mogelijkheden. En wie heeft er allemaal belang bij uw transactie?

* Ga naar de Vragenlijst HypotheekOprichten NV of BV

Ondernemen brengt risico's mee. En mogelijk gevolgen voor uw privé vermogen. Zo bent u - als u verder niets regelt - als eenmanszaak ook in privé aansprakelijk voor schulden van uw bedrijf. Als u kiest voor een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid - zoals de NV en de BV - kunt u die risico's beperken. Uw keuze heeft ook gevolgen voor de belasting die u betaalt,voor uw opvolging in het bedrijf en voor het erfrecht.

* Ga naar vragenlijst NV/BV

Vereniging en stichting

Of het nu gaat over levensbeschouwing, sport, muziek, welzijn, natuur, dieren of welk ander onderwerp dan ook, op al deze terreinen zijn in Nederland verenigingen actief. Het oprichten en besturen van verenigingen moet echter wel volgens de regels van de wet plaatsvinden. Daarvoor is er het verenigingsrecht.

Naast verenigingen kent ons land ook een uitgebreid palet aan stichtingen. Stichtingen worden vooral voor goede doelen opgericht. Maar ook maatschappelijk welzijn is een gebied dat zich goed blijkt te lenen voor de stichtingsvorm. In tegenstelling tot de vereniging mogen stichtingen geen leden hebben.Hoe een stichting opgerichten bestuurd moet worden, is omschreven in het stichtingenrecht.

* Ga naar vragenlijst vereniging/stichting